Qui som/ Quienes somos/ Qui sommes-nous/ Who we are - Contact

https://www.facebook.com/AlterCircus1/
Sonia Martinez Vandenabeele 
 www.facebook.com/AlterCircus1 
 AlterCircus ha participat aha participado ena participé àhas participated in:


- Fira Tàrrega 2014, 2015,2016,
Mostra d'igualada 2014

- Chalon dans la Rue 2014

- Fira Titelles Lleida 2014, 2015

- Fira Mediterrània 2013,2014, 2015                  

- Umore Azoka 2015 

- Fetén 2015

- Kulturböse of Freiburg 2015, 2016

- BIS Nantes 2016

- Festival Eclats Aurillac 2014, 2016

- Feria de Teatro de Castilla y León 2016
 AlterCircus és/esc'estis

                   

Assessorament en gestió cultural per a companyies artístiques, entitats culturals i empreses. AlterCircus ofereix consell i orientació en la distribució i programació d'espectacles, forma jurídica de companyies i artistes, comunicació i subvencions nacionals i europees.


Actualment, AlterCircus forma part de l'equip de professionals que ofereix un servei d'assessorament bàsic als socis de la APCC (Associació Professional de Circ de Catalunya).

 

Producció artística per a companyies i artistes que tinguin un projecte de creació en curs. AlterCircus acompanya projectes en procés de creació.

 

Producció executiva per a entitats i empreses, festivals i esdeveniments. 


Management artístic per a companyies i artistes. Disseny conjunt d'estratègies de distribució, booking, acompanyament en els elements de comunicació i de promoció, participació en fires i festivals. 

AlterCircus ofereix diferents propostes de teatre de carrer i circ, professionals i de qualitat. Us convidem visitar l'apartat Companyies per conèixer les nostres proposte

 Asesoramiento en gestión cultural para compañías artísticas, entidades culturales y empresas. AlterCircus ofrece consejo y orientación en la distribución y programación de espectáculos, forma jurídica de compañías y artistas, comunicación y subvenciones nacionales y europeas. 


Actualmente, AlterCircus forma parte del equipo de profesionales que ofrece un servicio de asesoramiento básico a los socios de la APCC (Asociación Professional de Circo de Cataluña).


 Producción artística para compañías y artistas que tengan un proyecto de creación en curso. AlterCircus acompaña proyectos en proceso de creación. 


Producción ejecutiva para entidades y empresas, festivales y eventos. 


Management artístico para compañías y artistas. Diseño conjunto de estrategias de distribución, booking, acompañamiento en los elementos de comunicación y de promoción, participación en ferias y festivales.

AlterCircus ofrece diferentes propuestas de teatro de calle i circo, profesionales y de calidad. Os invitamos visitar el apartado Compañías para conocer nuestras propuestas.

Conseil en  gestion culturelle pour  compagnies artistiques, entitats culturelles et entreprises. AlterCircus offre conseil et orientation en la distribution et programmation de spectacles, forme juridique de compagnies et artistes, communication et subventions nationales et européennes.

Actuellement, AlterCircus fait partie de l'équipe de professionnels qui offre un service de coneil  basique aux adhérents  de la APCC (Association Professionnelle de Cirque de Catalogne).

 

Production artistique pour compagnies et artistes ayant un projet de création en cours. AlterCircus accompagne des projets en procès de création, .

 

Production executive pour entités  et entreprises, festivals et événements. 

 

Management artistique pour des compagnies et artistes. Design conjoint de stratégies de distribution, booking, acompangnement sur les éléments de communication et de promotion, participation en des foires et festivals.

 
AlterCircus offre différentes propositions de théâtre de rue et cirque, professionnels et de qualité.
Vous invitons visiter l'écarté Compagnies pour connaître nos propostes.                
  Consulting for Cultural Management for arts companies, cultural institutions and businesses. AlterCircus offers advice and guidance in the distribution and scheduling of shows, the legal status of companies and artists, media and subsidies (national and European).


Currently, AlterCircus is part of the professionals’ team that provides an advisory service to members of the APCC (Professional Association of Circus of Catalonia)


Artistic Production for companies and artists with a creative project underway. 


Executive Production for organizations, companies, festivals and events. From planning and coordinatin


Artistic Management for companies and artists. Joint design of distribution strategies, booking, help in communication and promotion (website, social media, files, and video), participation in fairs and festivals. AlterCircus offers different proposals of street theater and circus, professionals and all good quality. We invite you to visit the Companies section to find out more about our artistic proposals.

Contacte/ Contacto/Contacte/ Contact:

Sonia Martinez
Artistic Management
(00 34) 616 07 11 11
skype:soniamartinezvan
altercircus@gmail.com

 

Comments