Propostes artístiques- Propuestas artísticas- Propositions artistiques- Artistic Proposals

CIA. PEPA PLANA

http://pepaplana.com/es/                       http://pepaplana.com/es/penelope-2

                       "Paradís Pintat" A GREC 2016                                  "Penèlope"

http://pepaplana.com/es/latzar-2

"L'Atzar" 


"Furieuse Tendresse" & "Spazi...O" A FIRA TÀRREGA 2016
 
https://youtu.be/WjrSVHH8oZc                                                        https://vimeo.com/149018986
"Furieuse Tendresse"- CIRQUE EXALTÉ                                                       "Spazi...O"- DIKOTHOMIA.CIA 


https://youtu.be/gHyA6RLvUso
The Flamingo's- CIA LOS HERRERITA

TALLERS I INSTAL.LACIONS
***
TALLERES E INSTALACIONES
***
ATELIERS ET INSTALLATIONS 
***
WORKSHOPS & INSTALLATIONS 


           https://youtu.be/a_m1Zor8c1g
        CIA LOS HERRERITA
Circ a les Golfes- 
L'AVALOT 

https://youtu.be/sv3oM5kV7wg
Dia de Pesca
 
https://youtu.be/ghzGDTNKmVU
 TDB

https://youtu.be/ghzGDTNKmVU
Carpa Fosca