Propostes artístiques- Propuestas artísticas- Propositions artistiques- Artistic Proposals


       "Furieuse Tendresse"- CIRQUE EXALTÉ                          


                             https://youtu.be/WjrSVHH8oZc 

FIRA TÀRREGA 2016
DIKOTHOMIA.CIA- "Spazi...O"
     
   https://www.youtube.com/watch?v=RenYV0DtFMI

     
                                              
                                                                   

     https://youtu.be/gHyA6RLvUso
The Flamingo's- CIA LOS HERRERITA

TALLERS I INSTAL.LACIONS
***
TALLERES E INSTALACIONES
***
ATELIERS ET INSTALLATIONS 
***
WORKSHOPS & INSTALLATIONS 

           https://youtu.be/a_m1Zor8c1g
        CIA LOS HERRERITA
Circ a les Golfes- 
L'AVALOT 

https://youtu.be/sv3oM5kV7wg
Dia de Pesca
 
https://youtu.be/ghzGDTNKmVU
 TDB

https://youtu.be/ghzGDTNKmVU
Carpa Fosca